Motto

Wiele tysięcy lat temu wielcy mędrcy, tzw. „rishi”, czyli, „ci, co wiedzą” wypracowali specjalny system umożliwiający ludziom wejście w bezpośredni kontakt z wyższymi wymiarami istnienia oraz osiągnięcie stanu harmonii wewnętrznej w naszym ziemskim wymiarze, osiągnięcie harmonii ciała, umysłu, harmonii życia. Ten system został nazwany „jogą”.

Na jogę składały się specjalne praktyki do harmonizowania energii ciała, do dostrajania się do sił natury (przyrody), do skupiania umysłu, uspokajania oddechu, oczyszczania się, utrzymywania zdrowia, dobrobytu, radości i spełnienia. Wiele z tych nauk zostało bezpowrotnie utraconych lub też przeinaczonych. Dzisiaj wielu ludzi postrzega jogę jako system ćwiczeń fizycznych, a tymczasem joga jest czymś dużo bardziej złożonym i oferującym osiągnięcie naszego pełnego potencjału.

Jogini zauważyli, że ogromną rolę w ludzkim funkcjonowaniu odgrywa serce i zdolność do wyrażania bezwarunkowej miłości, która scala i przenika całą naszą rzeczywistość…

1392098_253448018143368_2115118192_nŻyjemy w stosunkowo młodej cywilizacji ludzi Zachodu, gdzie większość społeczeństwa nie zna fundamentalnych praw dotyczących funkcjonowania życia na naszej planecie, koncentrując się na wielu różnych „rozpraszaczach” umysłu. Wielu ludzi w naszej kulturze nie próbuje nawet poznać mądrości Wschodu kierując się często różnymi uprzedzeniami i arogancją. Przypomina to trochę indyjską opowieść o dwóch żabach:

Była sobie kiedyś żaba, która całe swoje życie spędziła w jednym i tym samym stawie. Dla niej staw był całym światem, i był wspaniały. Pewnego dnia przelatywał tam ptak z inną żabą w swoim dziobie, złowioną w morzu      i nieopatrznie upuścił swoją zdobycz, tak, że ta wpadła do wody. Teraz dwie żaby były razem. Żaba ze stawu powiedziała do żaby z morza:  „Jak jest tam, skąd pochodzisz? Jak duży jest twój staw?”. Ta żaba myślała, że jej staw jest największy i najlepszy, ale mimo to dopytywała się: „Czy twój staw jest jak jedna czwarta mojego?” Żaba z morza opowiedziała: „Nie większy”. Więc żaba spytała znowu: „Czy jest jak pół mojego stawu?. I znów żaba z morza odparła: „Nie, nawet większy niż to”. W końcu żaba spytała: „Jest taki duży jak mój staw?” „Nie, jest większy także od tego!” Słysząc to żaba ze stawu zaczęła się kłócić: „Jak możesz mówić, że twój staw jest większy od mojego? To niemożliwe. Mój staw jest największy”. I tak właśnie często wygląda nastawienie ludzi Zachodu w odniesieniu do mądrości jogi.

Jedną z mądrości Wschodu jest np. to, że aby funkcjować optymalnie musimy wiedzieć w jaki sposób możemy osiągać stan scentralizowania/zjednoczenia ciała, umysłu i serca, czyli to co dokładnie oznacza słowo „joga”.  Zrównoważenie tych elementów w naszym ciele jest niezwykle istotne, tak abyśmy mogli optymalnie funkcjonować i być zdrowi, pogodni i efektywni. Niestety nie uczy się tego  w naszym systemie edukacji… A tym właśnie, w połączeniu z odpowiednią dietą, zajmuje się  tzw. hatha joga (ha=słońce, tha=księżyc), joga równoważenia i utrzymywania ciała oraz umysłu  w optymalnym stanie.

Oczywiście jest to bardzo rozbudowana i złożona dziedzina nauki weryfikowana przez tysiące adeptów jogi na całym świecie. Zwykle potrzeba wielu lat wytrwałych studiów   i praktyki, aby ją zgłębić, zrozumieć i osiągnąć efekty.

Bazując jednak na własnych doświadczeniach i studiach w różnego rodzaju szkołach jogi na świecie (Indie, Nepal, Tajlandia, Niemcy) przekonaliśmy się, iż sama hatha joga i samo równoważenie to trochę za mało, aby osiągnąć efekty, o których się mówi w podręcznikach jogi. Jest bardzo dużo innych niezbędnych elementów – puzli, z których układa się pełnię szczęśliwości.

sound vibrationBardzo ważne jest uspokojenie umysłu połączone z przeniesieniem uwagi na serce i rozbudzenie stanu bezwarunkowej miłości, gdyż to właśnie on jest tym, co spaja, integruje i jednoczy wszystko, co istnieje  w naszym świecie, włączając w to nasze ciała, umysły i to właśnie ten stan wprowadza harmonię, radość, zdrowie  i uczucie szczęścia. Albert Einstein napisał kiedyś, że jest to najbardziej potężna siła, jaka istnieje we wszechświecie i jeśli chcemy, aby nasz gatunek przetrwał, jeśli mamy znaleźć sens w życiu, jeśli chcemy ocalić świat i każdą czującą istotę, która go zamieszkuje, miłość jest jedyną odpowiedzią.”

Taki stan otwarcia naszego serca można osiągnąć m.in. poprzez odpowiednie nastawienie umysłu oraz tzw. nada jogę (jogę dźwięku), czyli intonowanie i słuchanie odpowiednich pozytywnych dźwięków, takich jak np. dźwięk OM, który jest w jodze traktowany jako jeden z najważniejszych, ponadczasowych, ponadkulturowych, kosmicznych, która wprowadza naturalną harmonię.klub3

Joga OM Shanti jest właśnie próbą połączenia różnych stylów i dyscyplin jogi, w tym przede wszystkim zintegrowanej hatha jogi z nadą jogą – jogą dźwięku, gdzie dodatkowo wykorzystujemy misy i gongi himalajskie, jako instrumenty absorbujące umysł i ułatwiające szybszą harmonizację ciała.

Jednym z głównych celów OM Shanti Joga jest realizacja idei zawartej    w nazwie tej odmiany jogi – „OM Shanti” oraz jej rozprzestrzenienie oraz przypomnienie mądrości jogi. Samo wyrażenie „OM Shanti” w Sanskrycie, starożytnym języku joginów, można przetłumaczyć jako „wewnętrzny spokój i harmonia”.

„OM” to, jak już zostało wspomniane, pierwotny dźwięk stwarzający i przenikający cały wszechświat, który zawsze poprzedza ważniejsze słowa w Sanskrycie, stanowiąc pełnię, całość istnienia, a więc dzięki temu stanowi pierwotny wzorzec przywracający naturalną harmonię. Można by go przyrównać do koloru białego zawierającego wszystkie inne kolory.

NatomKangrinboqe Peakiast słowo „shanti” to po prostu wewnętrzny spokój, pokojowe nastawienie, zrównoważenie. Już samo powtarzanie wyrażenia „OM Shanti” przynosi pozytywne efekty w ciele, umyśle i duszy. Dlatego jogini bardzo często to robią, przy większości okazji powtarzając „OM Shanti, shanti, shantii…”

Słowo “joga” z kolei pochodzi od słowa “jug”, co oznacza “wewnętrzne zintegrowanie, scalenie, a także okiełznanie umysłu”. Jogini uczą, że bez spokoju umysłu nie zajdziemy daleko w praktyce jogi, tak samo jak w prywatnym życiu codziennym. Tylko dzięki spokojowi możemy doświadczyć radości istnienia  i usłyszeć swój wewnętrzny głos, który poprowadzi nas we właściwym kierunku, aby osiągnąć pełnię swoich możliwości.

„OM Shanti Joga” jest więc miejscem skupiającym ludzi ciekawych świata, doceniających mądrość jogi          i pragnących ją wcielać w życie i popularyzować. Wszelkie działania, kursy, czy organizowane spotkania mają to ułatwić.

OM Shanti Joga to w zamierzeniu miejsce nie tylko harmonizowania, uzdrawiania swoich ciał, ale                i umysłów, w tym rozwijania w sobie życzliwości, serdeczności i empatii oraz najbardziej humanitarnych postaw i wartości zgodnie z naukami jogi.