Spotykamy się cyklicznie w każdy piątek o 18.00 na darmową sesję OM Chanting. Co to takiego?

„OM Chanting” – Światowy projekt przywracania harmonii dźwiękiem OM – starożytna praktyka Nada Jogi głosowego uzdrawiania w kręgu

Uzdrawianie dźwiękiem „OM” (OM Chanting) to oryginalna grupowa technika uzdrawiająca stosowana przez starożytnych Riszich (mędrców) wykorzystująca kosmiczną wibrację OM do uzdrawiania ludzkości i Matki Ziemi. Pochodzi z czasów, w których ludzkość była bardziej połączona z wyższą świadomością i żyła w harmonii ze światem. Dopiero niedawno technika ta została przekazana ponownie światu, aby pomóc przywrócić równowagę w poszczególnych osobach, całej ludzkości i planecie. Technika ta w odniesieniu do pojedynczej osoby może harmonizować na poziomie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i duchowym. Emocje zostają uwolnione, a pojawiają się wewnętrzny spokój, szczęście

i miłość. Prowadzi to do bardziej radosnego życia i wspomaga nasze zdrowie i praktykę medytacyjną. omchanting

Dlaczego OM Chanting ma tak silne działanie?

Dźwięk i wibracja są esencją stworzenia. OM jest pierwotnym kosmicznym dźwiękiem stwarzającym i przenikającym cały wszechświat, który należy do całej ludzkości, do wszystkich narodów i do wszystkich religii.

Przyjmuje się, że OM (lub AUM) w chrześcijaństwie i judaizmie uległo przekształceniu w Amen, chociaż do dziś nie daje się tego dowieść naukowo. Amen często występuje w Biblii i ma znaczenie: „niech tak będzie” lub „zaprawdę”, co jest prawdopodobnie późniejszą interpretacja słowa „Amen”, ponieważ pierwszy zapis na jego temat można znaleźć w roku 1230, kiedy Jezus nazywał siebie „Amen, wierny i prawdziwy świadek”, a w języku hebrajskim Amen oznacza „prawdę”, „stałość” lub „wierny”. Muzułmanie używają słowa „Amin” (arabskie:آمين‎) nie tylko po wyrecytowaniu pierwszych sur Koranu , lecz także po zakończeniu modlitwy, w tym samym znaczeniu, jak w chrześcijaństwie i judaizmie.

OM to doskonały dźwięk, który łączy w sobie wszystkie dźwięki tworzące świat przejawiony. A zatem wszystkie słowa wywiedzione z OM już odbiegają od tej całości i wskutek tego nie mogą utworzyć tego samego porządku w fizjologii, co samo OM. OM jest wibracją, która perfekcyjnie odpowiada swojemu znaczeniu. Być zdrowym oznacza być całością i jednością z wibracją OM. Tak więc, aby osiągnąć wibrację perfekcyjnej całości i jedności w każdej komórce, najlepiej śpiewać OM.

Wibracja OM harmonizuje wszystkie znajdujące się w nas wibracje, które zostały wytrącone z równowagi i rezonansu z OM. Wchodząc w tą wibrację ułatwiamy sobie uwalnianie emocji, myśli i negatywnej energii wywołując w ten sposób uzdrowienie. Proces ten wpływa na wszystkie aspekty naszego istnienia: fizyczny, umysłowy i duchowy. Intonując OM w uzdrawiającym kręgu, siła mantry jest uwydatniana i wzmacniana. Uzyskuje się w ten sposób połączony efekt zrównoważenia i uzdrowienia wszystkich osób w grupie. Krąg wysyła też pozytywną wibrację rozchodzącą się w najbliższej okolicy dzięki czemu wszyscy znajdujący się tam ludzie i zwierzęta też odnoszą korzyści. Mało tego, ta wibracja może też docierać do innych ludzi, miejsc czy sytuacji życiowych. OM Chanting może poprawić harmonię i jedność w człowieku i naturze.

Nauka i OM

Naukowcy i jogini zgadzają się, że na poziomie molekularnym nasze ciała są systemami wibrujących atomowych cząsteczek. Każda część ciała, każda komórka, gruczoł i organ rezonują z określoną częstotliwością. Można by powiedzieć, że składamy się wibracji dźwiękowych. Nawet różnica miedzy ciałami stałymi, cieczami, gazami, czy światłem jest tak naprawdę różnicą w tempie wibracji. Ciało, jako system wibruje w tempie około 7,8 – 8 cykli (Hz) na sekundę w stanie relaksu i uspokojenia. Fale mózgowe Alfa, odpowiadające stanowi relaksacji mają również tempo 8 cykli na sekundę. Sama Ziemia wibruje z tą samą wibracyjną częstotliwością 8 cykli na sekundę. Kiedy praktykujemy OM Chanting możemy poczuć, że wszystko ma tą samą wibrację i możemy wtedy naprawdę doświadczyć jedności życia.

„Kiedy intonujesz mantrę OM, pozwól aby wibrowała ona w splocie słonecznym. Cała potęga kreacji i cały wszechświat jest obecny głęboko w Tobie. Pozwól tej mantrze wibrować w każdej komórce Twojego ciała.– Paramahamsa Sri Swami Vishwananda (na podstawie materiałów www.omchanting.org i opracowania Ewy Majki Zell)